Working-Retriever.SK

Teddy
Working Retriever SK, občianske združenie
oz@working-retriever.sk
Facebook.com/workingretrieversk

Cieľom občianskeho združenia (ďalej aj OZ) je kynologická činnosť, ktorá je venovaná hlavne plemenám v skupine retrieverov. Svojou činnosťou zabezpečuje odborné a systematické zvyšovanie úrovne práce retrieverov na Slovensku tak, ako to vyplýva z histórie a súčasných trendov v Európe a Veľkej Británii.


Akcie

2023

Tréning

Imeľ 15.-16.4. 2023

tréning v lokalite Imeľ

Registračný formulár

Working Test

Imeľ 6.-7.5. 2023

Working Test v lokalite Imeľ.

Registračný formulár

Tréning

Jedľové Kostoľany 3.-4.6. 2023

tréning v lokalite Jedľové Kostoľany

Working Test

Jedľové Kostoľany 9.-10.9. 2023

Working Test v lokalite Jedľové Kostoľany.

Medzinárodný Field Trial pre retrieverov

Imeľ 9.-10.12. 2023

2x CACIT medzinárodný Field Trial pre retrieverov

2022

Starostlivosť o psieho športovca

online 26.2. 2022 / 19:00

Účelom tohto webinára bude pomôcť majiteľom pracovných retrieverov pochopiť významnosť správnej starostlivosti o kondíciu psa. V prvej časi sa zameriame na dôležitosť zahrievania svalov pred aktivitou a následné uvedenie tela psa do normálnej fyziologickej činnosti.

Tréning

Vrútky 23.-24.4. 2022

tréning v lokalite Vrútky

Tréning

Vrútky 30.4.-1.5. 2022

tréning v lokalite Vrútky

Working Test

Vrútky 28.5.-29.5. 2022

Working Test v lokalite Vrútky. Výsledky

Tréning

Jedľové Kostoľany 24.-26.6. 2022

tréning v lokalite Jedľové Kostoľany

Working Test

Jedľové Kostoľany 10.-11.9. 2022

Working Test v lokalite Jedľové Kostoľany. Výsledky

Field Trial tréning

Beša 1.-2.10. 2022

Field Trial tréning


Výkonný výbor

Peter, Zuzana, Tibor

Tibor Pittich

prezident

Zuzana Veselovská

členka výkonného výboru

Peter Prislupský

člen výkonného výboru

Stanovy